skip to main content

BegrippenXL

Content taal

Informatie


TITEL
Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) thesaurus
URI https://www.begrippenxl.nl/gwsw/nl/page/

Aantal bronnen per type

TypeAantal

Aantal termen per taal

Taal Geprefereerde termen Alternatieve termen Verborgen termen