skip to main content

BegrippenXL

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
werkingsgebied  
DEFINITIE
  • Een geografisch gebied, gekaderd en gedefinieerd door een set van coördinaten, waarop regels van toepassing zijn. Dit zijn lijnen of polygonen.
URI
https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/werkingsgebied
Download formaat: