skip to main content

BegrippenXL

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
Emissie  
DEFINITIE
  • directe of indirecte uitstoot, uit puntbronnen of diffuse bronnen, van stoffen, trillingen, warmte of geluid in de lucht, het water of de bodem.
URI
https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Emissie
Download formaat: