skip to main content

BegrippenXL

Content taal

... > ding > abstracte begrippen > natuur > natuurramp > droogte > droogteperiode
GEPREFEREERDE TERM
droogteperiode  
DEFINITIE
  • Onder een droogteperiode wordt verstaan een aaneengesloten periode van minstens 20 dagen zonder meetbare (<0,1 mm) neerslag.
BREDER CONCEPT
BRON
  • KNMI
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/droogteperiode
Download formaat: