skip to main content

BegrippenXL

Content taal

> waterkering > dijk
GEPREFEREERDE TERM
dijk  
DEFINITIE
  • grondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.
BREDER CONCEPT
NAUWERE CONCEPTEN
BRON
  • Aquo
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/dijk
Download formaat: