skip to main content

BegrippenXL

Content taal

> waterkering
GEPREFEREERDE TERM
waterkering  
DEFINITIE
  • een waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen
BREDER CONCEPT
NAUWERE CONCEPTEN
BRON
  • Aquo
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/waterkering
Download formaat: