skip to main content

BegrippenXL

Content taal

ding > abstracte begrippen > methodiek > telemetrie > Remote sensing
GEPREFEREERDE TERM
Remote sensing  
DEFINITIE
  • De waarneming heeft op afstand plaatsgevonden zonder dat er direct contact is geweest met het waar te nemen object en zonder dat er een fysiek monster van de lokatie is meegenomen.
BREDER CONCEPT
INGANGSTERMEN
  • sattelietbeelden
BRON
  • Aquo
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://www.begrippenxl.nl/droogte/nl/page/Remote%20sensing
Download formaat: