skip to main content

BegrippenXL

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
rechtspersoon met een wettelijke taak  
DEFINITIE
  • prefDef: een rechtspersoon die een bij of krachtens een wet geregelde taak uitvoert en die daartoe geheel of gedeeltelijk wordt bekostigd uit de opbrengst van een bij of krachtens een wet ingestelde heffing, met uitzondering van de gemeenten, provincies, waterschappen, de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, openbare lichamen voor beroep en bedrijf en openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen uitgezonderd de openbare lichamen en gemeenschappelijke organen waaraan vanwege het Rijk wordt deelgenomen; (bron: Comptabiliteitswet 2016)
BEHOORT TOT GROEP
URI
http://www.rws.nl/abdl#DEF-4621
Download formaat:
RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 23-12-2019, laatst gewijzigd 23-12-2019